Adengo 465SC

Ζιζανιοκτόνο

Αριθμός έγκρισης:
70080/9-4-2014
Σύνθεση:
isoxaflutole 22,5 % β/o, thiencarbazone-methyl 9 % β/o Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: cyprosulfamide 15 % β/o

Βοηθ. ουσίες: 71,9 % β/β

Τύπος σκευάσματος:
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Το ζιζανιοκτόνο Adengo 465 SC περιέχει τις δραστικές ουσίες isoxaflutole και thiencarbazone-methyl και εφαρμόζεται προφυτρωτικά και νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας του αραβοσίτου, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης.

Το isoxaflutole είναι διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο και δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο 4-HPPD.  Απορροφάται τόσο από τις ρίζες όσο και από τους βλαστούς και το φύλλωμα των ζιζανίων και προκαλεί χαρακτηριστική χλώρωση στα ζιζάνια. Οι σπόροι που έρχονται σε επαφή με το isoxaflutole δεν βλασταίνουν ή τα νεαρά ζιζάνια είναι χλωρωτικά και η ανάπτυξή τους σταματάει γρήγορα.  Η εφαρμογή του isoxaflutole σε ήδη φυτρωμένα νεαρά ζιζάνια προκαλεί τον τραυματισμό τους και τον τελικό έλεγχό τους.

Το thiecarbazone-methyl δρα μέσω της παρεμπόδισης του ενζύμου οξειγαλακτική συνθετάση (ALS) και απορροφάται αμέσως από τα φύλλα και από τις ρίζες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό.  Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματάει αμέσως μετά την εφαρμογή και μετά από λίγες ημέρες εμφανίζεται χλώρωση στο φύλλωμα.  Η πλήρης νέκρωση των ζιζανίων επέρχεται σε διάστημα 2-4 εβδομάδων μετά την εφαρμογή.
Καλλιέργειες
Αραβόσιτος
Καλλιέργεια Στόχος Δόση Τρόπος εφαρμογής ΜΑΕ PHI
Αραβόσιτος Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια 35-44 κ.εκ/στρέμμα με 20-40λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. Προφυτρωτική εφαρμογή, αμέσως μετά τη σπορά και πριν το φύτρωμα της καλλιέργειας του αραβοσίτου. 1
Αραβόσιτος Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια 35 κ.εκ/στρέμμα με 20-40λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.
Πρώιμη μεταφυτρωτική εφαρμογή, έως το στάδιο των τριών πραγματικών φύλλων του αραβοσίτου.  Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια είναι νεαρά και βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης (έως 2-3 φύλλα).
1

ΜΑΕ – Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI – Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συσκευασία:
Φιάλη 500 κ.εκ Χ 20 σε χ/β, Φιάλη 3 λίτρων Χ 4 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.  Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά.  Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.
Παρατηρήσεις:
Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ÿ-Προφυτρωτική εφαρμογή:

  • Αγρωστώδη ζιζάνια:

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)

Πράσινη σετάρια (Setaria viridis)

Βέλιουρας από σπόρο (Sorghum halepense)

  • Πλατύφυλλα ζιζάνια:

Λουβουδιά (Chenopodium album)

Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus)

Αγριοντοματιά (Solanum nigrum)

Τάτουλας (Datura stramonium)

Αγριοϊβίσκος (Hibiscus trionum)

Ÿ-Πρώιμη μεταφυτρωτική εφαρμογή:

  • Αγρωστώδη ζιζάνια:

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)

Πράσινη σετάρια (Setaria viridis)

  • Πλατύφυλλα ζιζάνια:

Λουβουδιά (Chenopodium album)

Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus)

Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti)

Αγριοντοματιά (Solanum nigrum)

Αγριοϊβίσκος (Hibiscus trionum)

Επιπλέον στοιχεία:
  • Απαγορεύεται η εφαρμογή του στην καλλιέργεια του γλυκού καλαμποκιού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αρχίστε το καθάρισμα του μηχανήματος αμέσως στο χωράφι.  Ελέγξτε και καθαρίστε τα ακροφύσια και τα φίλτρα.  Πολύ σημαντικό είναι να καθαριστεί το πρώτο φίλτρο μετά το δοχείο του ψεκαστικού, αλλά και τα υπόλοιπα φίλτρα του μηχανήματος.  Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού στο 10% της χωρητικότητάς του με καθαρό νερό και φροντίστε να καλύπτεται ο αναδευτήρας με νερό.  Στη συνέχεια καθαρίστε τα εσωτερικά τοιχώματα και τους σωλήνες πολύ καλά.  Ψεκάστε τα απόνερα σε αψέκαστο σημείο του χωραφιού.  Επαναλάβετε το τελευταίο βήμα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας : Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του αραβοσίτου, στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο αραβόσιτος και αφού προηγηθεί όργωμα του χωραφιού σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών.

Σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν : Σε κάθε περίπτωση συνιστάται πριν τη σπορά να προηγηθεί όργωμα του χωραφιού σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών.  Συστήνονται οι εξής καλλιέργειες:

• Μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι και κριθάρι μπορούν να σπαρθούν 4 μήνες μετά την εφαρμογή.

• Σίκαλη και τριτικάλε μπορούν να σπαρθούν 5 μήνες μετά την εφαρμογή.

Την επόμενη άνοιξη και αφού προηγηθεί όργωμα του χωραφιού μπορούν να σπαρθούν οι κάτωθι καλλιέργειες: μπιζέλια, ηλίανθος, αραβόσιτος, σόγια, πατάτες και σόργο.

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.