Το DALCO 100 είναι φάρμακο απολυμάνσεων.

Μπορώ όμως να κανό απολύμανση σπιτιού μονός μου; Λίγο δύσκολο το DALCO 100 ψεκάζετε με ειδικά ψεκάστηκα όπως το fogger.

Σταθεροποιημένο διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου CLO2 για απολύμανση πόσιμου ύδατος και χώρων τροφίμων.

DALCO-100Μορφή Σκευάσματος : Υγρό

Δραστική Ουσία : Διοξείδιο του Χλωρίου CLO2 1%

Πεδίο Εφαρμογής : Απολύμανση πόσιμου νερού, ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, χώρων κτηνιατρικού τομέα και χώρων τροφίμων και διατροφής.

Αρ.Έγκρ.ΕΟΦ : 75992/02-10-2013

 

ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ LG